TỦ SO MÀU CUNG CẤP CÁC NGUỒN SÁNG CHUẨN
D65 - TL 84 - TL83 - CWF - UV - A/F
GIÁ RẺ NHẤT TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
LIÊN HỆ: 0918 509 782

THIẾT BỊ SO MÀU - TỦ SO MÀU - BÓNG ĐÈN TIÊU CHUẨN

Liên hệ: Mr. Nguyễn Xuân Hải  –  Tel: 0918 509 782  / 0932 041 762- Email:[email protected]

TỦ SO MÀU - TỦ ÁNH SÁNG CHUẨN
THIẾT BỊ SO MÀU - MÁY QUANG PHỔ SO MÀU

BÓNG ĐÈN SO MÀU - BÓNG ĐÈN D65, TL84, TL83, CWF, UV, A/F, U30, U35, D50, ...

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM