Máy so màu

Máy quang phổ so màu chuyên phân tích màu sắc cho các lĩnh vực sơn, mực in, bao bì, dệt nhuộm, thực phẩm, …