Tin tức

Nhà sản xuất tủ so màu – Tilo – China

Nhà sản xuất tủ so màu - Tilo - China Nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc về thiết bị so màu (Colorimeter), tủ so màu (Color cabinet). Tủ so màu – thiết bị được sản xuất để đáp ứng các nhu cầu kiểm tra màu sắc bằng mắt thường. Nó được sử dụng cho việc đánh giá các thay đổi màu sắc dưới nhiều nguồn ánh sáng khác nhau, để xác định tính phù hợp của vật liệu cho các ứng dụng công nghiệp, nơi có nhu cầu phải đảm bảo độ bền vững và chất lượng của màu sắc.Tủ so màu cung cấp một nguồn sáng ổn định cho việc quan sát màu sắc như: D65, CWF, TL84, UV, U35, F, …TILO – Nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc về thiết bị so màu (Colorimeter), tủ so màu (Color cabinet).Bóng đèn sử dụng trong tủ so màu Tilo được sản [...]